BGK Nieruchomości S.A. jest spółką zależną Banku Gospodarstwa Krajowego, którego zadaniem jest wspieranie rozwoju gospodarczego kraju i podnoszenie jakości życia Polaków. BGK Nieruchomości S.A. wzmacnia potencjał ogólnopolskiego rynku mieszkaniowego poprzez realizację inwestycji o istotnym znaczeniu dla lokalnych społeczności. Naszą misją jest zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem, także dla słabiej uposażonych rodzin. Działamy na zasadach komercyjnych, bez angażowania pieniędzy podatników.

Mieszkanie plus

Mieszkanie+ to rządowy program zakładający m.in. budowę dostępnych cenowo mieszkań na wynajem, z opcją dojścia do własności. Inwestycje mieszkaniowe będą realizowane na zasadach rynkowych na nieruchomościach będących obecnie w posiadaniu Jednostek Samorządu Terytorialnego, Skarbu Państwa i spółek z jego udziałem oraz  inwestorów prywatnych, z wykorzystaniem finansowania z funduszu zarządzanego przez BGK Nieruchomości S.A.

Adresaci programu

Mieszkanie plus to program powszechny, adresowany do wszystkich grup społecznych. W sposób szczególny program ma za zadanie poprawić sytuację młodych polskich rodzin, dla których uzyskanie mieszkania o odpowiednim standardzie będzie stanowiło podstawę do podjęcia decyzji o posiadaniu większej liczby dzieci. Celem realizacji programu jest też większa mobilność Polaków i elastyczność na rynku pracy dzięki dostępności mieszkań na wynajem.

Główne założenia

Program zakłada budowę mieszkań o umiarkowanych czynszach, dostępnych także dla słabiej uposażonych rodzin. Mieszkania będą spełniać wszystkie współczesne standardy urbanistyczne, architektoniczne i techniczne, w tym wysokie normy energetyczne. Inwestycje będą realizowane z wykorzystaniem innowacyjnych technologii, które zapewnią zarówno niski koszt budowy, jak i wysoką jakość techniczną budynków w długim okresie eksploatacji.

BGK Nieruchomości S.A. odpowiada za inwestycje i zarządzanie aktywami Funduszu Sektora Mieszkań na Wynajem FIZ AN.