Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego dwuetapowego.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami wewnętrznymi BGK Nieruchomości S.A. – nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.).

Harmonogram przetargu:

 • Przyjmowanie zapytań od Wykonawców                                         do 1.12.2017 r.
 • Wpłata wadium                                                                                     do 11.12.2017 r.
 • Przyjmowanie ofert                                                                              do 11.12.2017 r.

Oferty w formie pisemnej powinny wpłynąć do dnia 11.12.2017 r. na adres: BGK Nieruchomości S.A., ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa (sekretariat Spółki).

Szczegółowe warunki przetargu określono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pliki do pobrania:

 • SIWZ + Załączniki 1 – 5 (pobierz) (PDF, 741 KB);
 • Załączniki 1 -5 – Wersja edytowalna (pobierz) (DOCX)
 • Załącznik 6 (pobierz) (PDF; 435 KB);
 • Załącznik 7 (pobierz) (ZIP, 360 MB);
 • Załącznik 8 (pobierz) (ZIP, 2,52 MB);
 • Załącznik 9 (pobierz) (ZIP, 11,8 MB);
 • Załącznik 10 (pobierz) (DOC, 5,27 MB);
 • Załącznik 11 (pobierz) (XLSX, 29 KB)

22.11.2017 – Inwentaryzacja zieleni – wycinka drzew (pobierz) (ZIP, 5MB),

27.11.2017 – Inwentaryzacja zieleni – wycinka drzew (pobierz) (ZIP, 2MB),

30.11.2017 – Odpowiedzi na pytania część I (pobierz) (PDF, 509 KB) Pliki do pobrania (pobierz) (ZIP,639 MB),

30.11.2017 – Odpowiedzi na pytania część II (pobierz) (PDF, 262 KB) Pliki do pobrania (pobierz) (ZIP, 6 MB),

01.12.2017 – Zestawienie typów okien i drzwi (pobierz),

04.12.2017 – Projekt budowlany (pobierz) (ZIP, 1GB)

05.12.2017 -Projekt budowlany dla konstrukcji w formacie DWG  (pobierz) (ZIP, 26 MB)

05.12.2017 – Odpowiedzi na pytania część III (pobierz) (PDF, 340 KB)

06.12.2017 – Projekt nasadzeń zastępczych (pobierz) (ZIP, 5 MB)

06.12.2017 – Odpowiedzi na pytania część IV (pobierz) (PFD, 266 KB)

06.12.2017 – Przedmiar robót – instalacje sanitarne w budynkach (pobierz) (ZIP, 739 KB)

06.12.2017 – Geologia (pobierz) (ZIP, 15 MB)