Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na koncepcję osiedla mieszkaniowego przy ul. Białowieskiej we Wrocławiu

Celem konkursu  jest opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dla osiedla mieszkaniowego w zabudowie wielorodzinnej z garażami podziemnymi przy ulicy: Białowieskiej we Wrocławiu. Uczestnicy w ramach projektu musza przedstawić także propozycję zagospodarowania terenów o funkcjach publicznych, rekreacyjnych i komunikacyjnych.

Przy ul. Białowieskiej architekci mają do dyspozycji działkę, ponad 21 tys. m.kw., na których może zostać wybudowanych ponad 350 mieszkań.

Obszar w większości jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Konkursów jest podzielony na dwa etapy. Pierwszym będzie prekwalifikacja kandydatów, która kończy się 26 września br.

Do kolejnego etapu każdego z trzech konkursów sąd konkursowy wyznaczy od 3 do 6 uczestników. Ogłoszenie zwycięzców wszystkich konkursów odbędzie się 29 listopada br.

W sądzie konkursowym zasiedli m.in. przedstawiciele Wrocławia oraz niezależni architekci wskazani przez wrocławski SARP, który jest partnerem konkursów. Pełen skład sądu został zamieszczony w regulaminie konkursów dostępnym na Platformie Internetowej Konkursu: www.bgkn.pl/konkursbialowieska

Wszelką korespondencję dotyczącą konkursu proszę kierować na adres: konkursbialowieska@bgkn.pl

 

Pliki do pobrania:

REGULAMIN KONKURSU WROCLAW_BIALOWIESKA

ZAŁĄCZNIKI NR 1 do 11 Konkurs_Wroclaw_Bialowieska

Odpowiedzi na pytania

UWAGA: Załącznik nr 12 będzie udostępniony na Platformie Internetowej po kwalifikacji do Konkursu.