13.11.2018r.
Na Platformie internetowej opublikowano odpowiedzi na pytania – tura 4
05.11.2018r.
Na Platformie internetowej opublikowano odpowiedzi na pytania – tura 3

31.10.2018r.

Na Platformie internetowej opublikowano odpowiedzi na pytania – tura 2 i zawiązaną z tym zmianę treści Regulaminu Konkursu jak następuje:
1. Zmianie ulega zapis Regulaminu Konkursu Rozdział 5 pkt III. ppkt 1. w ten sposób, że dotychczasowe brzmienie:
„Całość pracy powinna być przedstawiona na 4 planszach, naklejonych na lekki, sztywny podkład formatu 100 x70 cm w układzie poziomym.”
zastąpiono:
„Całość pracy może być przedstawiona na 5 planszach, naklejonych na lekki, sztywny podkład formatu 100 x70 cm w układzie poziomym.”
2. Zmianie ulega zapis Regulaminu Konkursu Rozdział 5 pkt III. ppkt 1.1) w ten sposób, że dotychczasowe brzmienie:
„…………………….
– charakterystyczny 1 fragment zagospodarowania terenu do wyboru Uczestnika konkursu w skali 1: 250. Fragment powinien pokazywać najbardziej charakterystyczne dla koncepcji elementy zagospodarowania terenu, przy czym powinien dotyczyć zarówno zabudowy mieszkaniowej, komunikacji jak i terenów otwartych w tym terenów zieleni, terenów publicznych i rekreacji.”
zastąpiono:
„…………………………….
– charakterystyczny 1 fragment zagospodarowania terenu do wyboru Uczestnika konkursu w skali 1: 200. Fragment powinien pokazywać najbardziej charakterystyczne dla koncepcji elementy zagospodarowania terenu, przy czym powinien dotyczyć zarówno zabudowy mieszkaniowej, komunikacji jak i terenów otwartych w tym terenów zieleni, terenów publicznych i rekreacji.”

12.10.2018r.

Informacja o zmianie treści Regulaminu Konkursu.

Zmianie ulega zapis Regulaminu Konkursu Rozdział 1 pkt IV. dotyczący składu Sądu Konkursowego w ten sposób, że dotychczasowe brzmienie:

 1. „Krzysztof A. Nowak, Architekt, BGK Nieruchomości, Przewodniczący Sądu Konkursowego
 2. Piotr Woliński, Architekt, BGK Nieruchomości, Sędzia Referent
 3. Mirosław Barszcz, Prezes Zarządu BGK Nieruchomości
 4. Włodzimierz Stasiak, Wiceprezes Zarządu BGK Nieruchomości
 5. Grzegorz Muszyński, Członek Zarządu BGK Nieruchomości
 6. Magdalena Wrzesień, Architekt, BGK Nieruchomości
 7. Piotr Fokczyński – Architekt Miasta Wrocław, Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa
 8. Natalia Golis – Zastępca Dyrektora Biura Rozwoju Wrocławia
 9. Tomasz Głowacki – Architekt, Sędzia KSK SARP Wrocław
 10. Marcin Major, Architekt, Sędzia KSK SARP Wrocław
 11. Przedstawiciel Konserwatora Zabytków
 12. Rafał Mroczkowski – Architekt Krajobrazu, BGK Nieruchomości, Sekretarz Sądu Konkursowego (bez prawa głosu).”zastąpiono:
 1. Bolesław Stelmach, Architekt, BGK Nieruchomości, Przewodniczący Sądu Konkursowego
 2. Piotr Woliński, Architekt, BGK Nieruchomości, Sędzia Referent
 3. Mirosław Barszcz, Prezes Zarządu BGK Nieruchomości
 4. Włodzimierz Stasiak, Wiceprezes Zarządu BGK Nieruchomości
 5. Grzegorz Muszyński, Członek Zarządu BGK Nieruchomości
 6. Magdalena Wrzesień, Architekt, BGK Nieruchomości
 7. Krzysztof A. Nowak, Architekt, BGK Nieruchomości
 8. Piotr Fokczyński – Architekt Miasta Wrocław, Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa
 9. Natalia Golis – Zastępca Dyrektora Biura Rozwoju Wrocławia
 10. Tomasz Głowacki – Architekt, Sędzia KSK SARP Wrocław
 11. Marcin Major, Architekt, Sędzia KSK SARP Wrocław
 12. Rafał Mroczkowski – Architekt Krajobrazu, BGK Nieruchomości, Sekretarz Sądu Konkursowego (bez prawa głosu).”

26.09.2018r.

Organizator informuje, iż na platformie internetowej Organizatora zarejestrowało się skutecznie w terminie 44 kandydatów zainteresowanych udziałem w konkursie z czego złożonych zostało poprawnie 22 zgłoszenia do konkursu.

Sąd konkursowy z 22 zgłoszeń wybrał 6 Uczestników konkursu zakwalifikowanych do etapu Konkursu właściwego jak następuje:

 1. arch it Piotr Zybura (Wrocław)
 2. FORUM architekci Sp. z o.o. (Wrocław)
 3. TZA Aleksandra Targońska (Warszawa)
 4. GREG architekci Sp. z o.o. Spółka komandytowa (Wrocław)
 5. BE DDJM Architekci Sp. z o.o. (Kraków)
 6. Tektura, Barbara Kozielewska (Warszawa)

Uczestnikom zakwalifikowanym do konkursu serdeczne gratulujemy oraz dziękujemy wszystkim, którzy złożyli zgłoszenia oraz zarejestrowali się na platformie internetowej.

Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na koncepcję osiedla mieszkaniowego przy ul. Białowieskiej we Wrocławiu

Celem konkursu  jest opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dla osiedla mieszkaniowego w zabudowie wielorodzinnej z garażami podziemnymi przy ulicy: Białowieskiej we Wrocławiu. Uczestnicy w ramach projektu musza przedstawić także propozycję zagospodarowania terenów o funkcjach publicznych, rekreacyjnych i komunikacyjnych.

Przy ul. Białowieskiej architekci mają do dyspozycji działkę, ponad 21 tys. m.kw., na których może zostać wybudowanych ponad 350 mieszkań.

Obszar w większości jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Konkursów jest podzielony na dwa etapy. Pierwszym będzie prekwalifikacja kandydatów, która kończy się 26 września br.

Do kolejnego etapu każdego z trzech konkursów sąd konkursowy wyznaczy od 3 do 6 uczestników. Ogłoszenie zwycięzców wszystkich konkursów odbędzie się 29 listopada br.

W sądzie konkursowym zasiedli m.in. przedstawiciele Wrocławia oraz niezależni architekci wskazani przez wrocławski SARP, który jest partnerem konkursów. Pełen skład sądu został zamieszczony w regulaminie konkursów dostępnym na Platformie Internetowej Konkursu: www.bgkn.pl/konkursbialowieska

Wszelką korespondencję dotyczącą konkursu proszę kierować na adres: konkursbialowieska@bgkn.pl

 

Pliki do pobrania:

REGULAMIN KONKURSU WROCLAW_BIALOWIESKA

ZAŁĄCZNIKI NR 1 do 11 Konkurs_Wroclaw_Bialowieska

Odpowiedzi na pytania

ZAŁĄCZNIK-NR-12_Konkurs_Bialowieska

Odpowiedzi tura 2 zmiana tresci Regulaminu Konkurs Bialowieska

Odpowiedzi tura 3 Konkurs Bialowieska

Odpowiedzi tura 4 Konkurs Bialowieska