Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na koncepcję osiedla mieszkaniowego przy ul. Hermanowskiej we Wrocławiu  

Celem konkursu jest opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dla osiedla mieszkaniowego w zabudowie wielorodzinnej z usługami i garażami podziemnymi przy ulicy: Hermanowskiej  we Wrocławiu. Uczestnicy w ramach projektu musza przedstawić także propozycję zagospodarowania terenów o funkcjach publicznych, rekreacyjnych i komunikacyjnych.

Powierzchnia działki wynosi ponad 95 tys. m.kw. Może na niej powstać ponad 650 lokali.

Działka, której dotyczy konkurs, jest  objęte ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Pierwszym etap to prekwalifikacja kandydatów, który kończy się 28 września br.

Do kolejnego etapu sąd konkursowy wyznaczy od 3 do 6 uczestników. Ogłoszenie zwycięzców odbędzie się 29 listopada br.

W sądzie konkursowym zasiedli m.in. przedstawiciele Wrocławia oraz niezależni architekci wskazani przez wrocławski SARP, który jest partnerem konkursów. Pełen skład sądu został zamieszczony w regulaminie konkursów dostępnym na Platformie Internetowej Konkursu: www.bgkn.pl/konkurshermanowska

Wszelką korespondencję dotyczącą konkursu proszę kierować na adres: konkurshermanowska@bgkn.pl

 

Pliki do pobrania:

REGULAMIN KONKURSU WROCLAW_HERMANOWSKA

ZAŁĄCZNIKI NR 1 do 11 Konkurs_Hermanowska

Odpowiedzi na pytania

UWAGA: Załącznik nr 12 będzie udostępniony na Platformie Internetowej po kwalifikacji do Konkursu.