03.10.2018r.

Na Platformie internetowej zamieszono Zaleceniami Miejskiego Konserwatora Zabytków z dn. 21 marca 2018 r. dotyczące obiektów pod ochroną konserwatorską zlokalizowanych w zakresie opracowania konkursowego.

28.09.2018r.

Organizator informuje, iż na Platformie internetowej Organizatora zarejestrowało się skutecznie w terminie 42 kandydatów zainteresowanych udziałem w konkursie z czego złożonych zostało poprawnie 17 zgłoszeń do konkursu.

Sąd konkursowy z 17 zgłoszeń wybrał 5 Uczestników konkursu zakwalifikowanych do etapu Konkursu właściwego jak następuje:

  1. AGP sp. z o.o. sp. k. (Wrocław)
  2. Atelier PS Mirosław Polak Marek Skwara SC (Katowice)
  3. GREG architekci Sp. z o.o. Spółka komandytowa (Wrocław)
  4. B2 Studio Sp. z o.o. Sp. komandytowa (Kraków)
  5. Kubatura Sp. z o.o. (Kraków)

Uczestnikom zakwalifikowanym do konkursu serdeczne gratulujemy oraz dziękujemy wszystkim, którzy złożyli zgłoszenia oraz zarejestrowali się na platformie internetowej.

 

Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na koncepcję osiedla mieszkaniowego przy ul. Kolejowej we Wrocławiu

Celem konkursu jest opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dla osiedla mieszkaniowego w zabudowie wielorodzinnej z usługami i garażami podziemnymi przy ulicy: Kolejowej we Wrocławiu. Uczestnicy w ramach projektu muszą przedstawić także propozycję zagospodarowania terenów o funkcjach publicznych, rekreacyjnych i komunikacyjnych.

Architekci mają do dyspozycji działkę o powierzchni ponad 20 tys. m.kw. Przewiduje się, że może na niej powstać ponad 460 mieszkań.

Działka, której dotyczy konkurs, jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Konkurs jest podzielony na dwa etapy. Pierwszym będzie prekwalifikacja kandydatów, która kończy się 27 września.

Do kolejnego etapu każdego z trzech konkursów sąd konkursowy wyznaczy od 3 do 6 uczestników. Ogłoszenie zwycięzców odbędzie się 29 listopada br.

W sądzie konkursowym zasiedli m.in. przedstawiciele Wrocławia oraz niezależni architekci wskazani przez wrocławski SARP, który jest partnerem konkursów. Pełen skład sądu został zamieszczony w regulaminie konkursów dostępnym na Platformie Internetowej Konkursu: www.bgkn.pl/konkurskolejowa

Wszelką korespondencję dotyczącą konkursu proszę kierować na adres: konkurskolejowa@bgkn.pl

 

Pliki do pobrania:

REGULAMIN KONKURSU WROCLAW KOLEJOWA

ZAŁĄCZNIKI NR 1 do 11 Konkurs_Wroclaw_Kolejowa

Odpowiedzi na pytania

ZAŁĄCZNIK-NR-12_Konkurs_Kolejowa

Zalecenia_Konserwatorskie_Kolejowa