Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na koncepcję osiedla mieszkaniowego przy ul. Kolejowej we Wrocławiu

Celem konkursu jest opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dla osiedla mieszkaniowego w zabudowie wielorodzinnej z usługami i garażami podziemnymi przy ulicy: Kolejowej we Wrocławiu. Uczestnicy w ramach projektu muszą przedstawić także propozycję zagospodarowania terenów o funkcjach publicznych, rekreacyjnych i komunikacyjnych.

Architekci mają do dyspozycji działkę o powierzchni ponad 20 tys. m.kw. Przewiduje się, że może na niej powstać ponad 460 mieszkań.

Działka, której dotyczy konkurs, jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Konkurs jest podzielony na dwa etapy. Pierwszym będzie prekwalifikacja kandydatów, która kończy się 27 września.

Do kolejnego etapu każdego z trzech konkursów sąd konkursowy wyznaczy od 3 do 6 uczestników. Ogłoszenie zwycięzców odbędzie się 29 listopada br.

W sądzie konkursowym zasiedli m.in. przedstawiciele Wrocławia oraz niezależni architekci wskazani przez wrocławski SARP, który jest partnerem konkursów. Pełen skład sądu został zamieszczony w regulaminie konkursów dostępnym na Platformie Internetowej Konkursu: www.bgkn.pl/konkurskolejowa

Wszelką korespondencję dotyczącą konkursu proszę kierować na adres: konkurskolejowa@bgkn.pl

 

Pliki do pobrania:

REGULAMIN KONKURSU WROCLAW KOLEJOWA

ZAŁĄCZNIKI NR 1 do 11 Konkurs_Wroclaw_Kolejowa

Odpowiedzi na pytania

UWAGA: Załącznik nr 12 będzie udostępniony na Platformie Internetowej po kwalifikacji do Konkursu.