Mieszkanie Plus szansą na rozwój technologii budowlanych w Polsce

 • Rosnące ceny mieszkań w Polsce to efekt m.in. oparcia procesu budowlanego o przestarzałe technologie, braku wystarczającej liczby pracowników i niestabilnych cen materiałów budowlanych.
 • Celem programu Mieszkanie Plus jest obniżenie kosztu produkcji mieszkań na rynku.
  Stąd potrzeba radykalnego zwiększenia udziału nowoczesnej prefabrykacji, która pozwoli na wzrost efektywności realizowanych inwestycji mieszkaniowych.
 • W ramach programu Mieszkanie Plus ruszył konkurs na opracowanie systemu prefabrykowanej zabudowy mieszkaniowej. Wypracowanie nowoczesnych, powtarzalnych rozwiązań techno­logicznych pozwoli całemu rynkowi zwiększyć skalę realizowanych inwestycji i obniżyć ich koszty.

 

Konkurs na celu przygotowanie podstaw do pełnego wykorzystania potencjału technologicznego i wdrożenia w Polsce współczesnego prefabrykowanego budownictwa mieszkaniowego. Przedmiotem konkursu jest opracowanie prefabrykowanego systemu zabudowy mieszkaniowej, zgodnego z podstawową typologią budynków na bazie wcześniej sporządzonych rozwiązań i wytycznych architektonicznych. Prefabrykowany system zabudowy powinien ograniczać czasochłonność wykonywanych prac oraz być spójny technicznie i technologicznie.

– Oczekujemy, że pierwsza, wzorcowa realizacja, prowadzona na podstawie opracowanego systemu prefabrykacji zabudowy mieszkaniowej oraz projektu architektoniczno-urbanistycznego na wybranej przez nas działce, przełamie stereotypy i stworzy nowy obraz budownictwa prefabrykowanegopowiedział Grzegorz Muszyński, wiceprezes BGK Nieruchomości.Dla tworzenia nowego wizerunku prefabrykowanej zabudowy mieszkaniowej istotną rolę będą miały nie tylko przyjęte rozwiązania techniczne i technologiczne, ale również to, co z nich powstanie, czyli dobra jakościowo architektura.

Prefabrykacja jest nowoczesną i efektywną formą budownictwa, która może pomóc skutecznie rozwiązać problem niedoboru mieszkań i rosnących kosztów pracy, przy zachowaniu wysokich standardów realizowanych inwestycji. Wyzwaniem jest fakt, że osiedla z tzw. wielkiej płyty, nastawione na liczbę budowanych mieszkań, a nie ich jakość, na wiele lat zniekształciły obraz budownictwa prefabrykowanego w Polsce. Z uwagi na popełnione wówczas błędy budownictwo to stało się synonimem anonimowej i monotonnej przestrzeni oraz niskiego standardu architektonicznego.

Dostrzeżenie możliwości zastosowania technologii prefabrykacji w programie Mieszkanie Plus stanowi bardzo racjonalne spojrzenie na rozwiązywanie problemów budownictwa mieszkaniowego w Polscestwierdził Jan Styliński, prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa.Współczesna prefabrykacja jest skuteczną formą budownictwa mieszkaniowego, wykorzystywaną w wielu wysoko rozwiniętych krajach Europy. Nowoczesna i szybka metoda budowy domów w technologiach prefabrykowanych  z pewnością przyczyni się do zwiększenia efektywności w realizacji inwestycji.

Logika przyjętych w konkursie rozwiązań jest inna niż powszechnie przyjęta w polskim procesie projektowym. Najpierw tworzone będą elementy, na ich bazie – sekcje budynków, a dopiero na końcu powstanie finalny budynek. Uczestnicy konkursu będą musieli wskazać m.in. możliwe konfiguracje układów zabudowy, przyjmując różne ustawienia względem stron świata budynków klatkowych, korytarzowych, punktowych i galeriowych. Celem jest, by możliwie różnorodne budynki były realizowane z jak najmniejszej liczby typów powtarzalnych elementów.

Polska ma ogromny potencjał w rozwoju technologii prefabrykowanych. Nasi producenci od lat są obecni na niezwykle wymagających rynkach skandynawskich, gdzie prefabrykacja jest standardem przy realizacji inwestycji mieszkaniowych – podkreślił Józef Kostrzewski, dyrektor Stowarzyszenia Producentów Betonów.Liczę, że organizowany przez BGKN konkurs dowiedzie, że poprzez prefabrykację możliwe jest zapewnienie wysokiej jakości budynków i zwiększenie efektywności cenowej inwestycji. Dzięki temu prefabrykacja może wrócić do łask architektów i inwestorów.

Konkurs jest organizowany przez BGK Nieruchomości, we współpracy m.in. z Polskim Związkiem Pracodawców Budownictwa i Stowarzyszeniem Producentów Betonów. Termin składania zgłoszeń do konkursu mija 17 września br. Ogłoszenie wyników konkursu jest planowane 14 grudnia. Szczegóły znajdują się na stronie www.bgkn.pl.

Regulamin konkursu – zaktualizowany dnia 10.09.2018 r. (pobierz)

Regulamin konkursu – wersja angielska (pobierz)

Załączniki do regulaminu (pobierz)

Załącznik nr 7 (pobierz)

Załącznik nr 8 (pobierz)

Załącznik nr 9 (pobierz)

Załącznik nr 10 (pobierz)

Odpowiedzi na pytania (pobierz)

UWAGA:

Regulamin konkursu został zaktualizowany dnia 10.09.2018 r. Zmiany i uzupełnienia oznaczono kolorem żółtym.

Załączniki nr 3 Etap I i 3 Etap II zostały zaktualizowane dnia 10.09.2018 r. Zmiany i uzupełnienia oznaczono kolorem żółtym.  

Termin rejestracji zainteresowanych udziałem w konkursie zostaje przedłużony. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do rejestrowania się na Platformie internetowej do dnia 14.09.2018 r., do godziny 24.00.

 

Lista zakwalifikowanych i zaproszonych do udziału w Konkursie:

 • – BBGK Architekci Sp. z o.o.
 • – UNIHOUSE Oddział UNIBEP S.A.
 • – URBA Architects Sp. z o.o.
 • – HM Inwest S.A.

UWAGA nr 2:

Przewidywana w Regulaminie konkursu (Rozdział 1, pkt III) publikacja na Platformie internetowej Organizatora dodatkowych wytycznych i materiałów do konkursu wraz ze wskazaniem lokalizacji dla opracowania projektu zostaje przeniesiona z dnia 27.09.2018 r. na dzień 01.10.2018 r.

UWAGA nr 3:

Przewidywana w Regulaminie konkursu (Rozdział 1, pkt III) publikacja na Platformie internetowej Organizatora dodatkowych wytycznych i materiałów do konkursu zostaje przeniesiona na dzień 02.10.2018 r. Lokalizacja dla opracowania projektu zostanie przedstawiona w trakcie spotkań warsztatowych (etap I).”

09.10.2018 r.

Dodatkowe wytyczne i materiały do konkursu – materiały dotyczące lokalizacji oraz zalecenia dla Uczestników konkursu po spotkaniu warsztatowym (etap I).

Z proponowanego, całego terenu – lokalizacji inwestycji o powierzchni ok. 30,6 ha, Uczestnicy konkursu dla celów konkursowych powinni wybrać dowolny fragment terenu o wielkości ok. 5,5 – 6,0 ha i swoje prace ograniczyć jedynie do wybranej części terenu.

Wszystkim Uczestnikom biorącym udział w Konkursie życzymy powodzenia. Przypominamy, że termin składania prac konkursowych (etap I) przypada na dzień 05.11.2018 r. Zgodnie z Regulaminem konkursu, prace można składać do godz. 16:00 w siedzibie Organizatora.

Zalecenia dla Uczestników po spotkaniu warsztatowym (etap I)

Dodatkowe wytyczne i materiały – lokalizacja

UWAGA nr 4:

25.10.2018 r.

W związku z przekazaniem w dniu 09.10.2018 r. przez Organizatora dodatkowych wytycznych i materiałów do Konkursu jeden z Uczestników Konkursu w dniu 22.10.2018 r. przesłał cztery pytania dotyczące lokalizacji.

Poniżej załączono przekazane pytania wraz z odpowiedziami Organizatora.

Odpowiedzi na pytania

29.10.2018 r.

W dniu 26.10.2018 r. przesłano do Organizatora kolejne pytanie dotyczące Konkursu.

Pytanie wraz z odpowiedzią Organizatora załączono poniżej.

Odpowiedzi na pytania

09.11.2018 r.

Do dnia 05.11.2018r., do godziny 16.00, do Organizatora wpłynęły 4 prace konkursowe (Etap I). W dniach 06-08.11.2018 r., w siedzibie Organizatora, każdy z Uczestników konkursu, w ramach obrad Sąd Konkursowego prezentował nadesłane materiały. Następnie, w wyniku przeprowadzonych analiz i oceny prac konkursowych Sąd Konkursowy postanowił zakwalifikować do Etapu II następujących Uczestników:

 1. BBGK Architekci Sp. z o.o.
 2. UNIHOUSE Oddział UNIBEP S.A.
 3. URBA Architects Sp. z o.o.
 4. HM Inwest S.A.

Poniżej załączono uzasadnienie rozstrzygnięcia Konkursu.

Uzasadnienie rozstrzygnięcia Konkursu