BGK Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie,

ul. Ludna 2,

00-406 Warszawa.

Telefon: +48 22 246 62 10
Faks: +48 22 246 62 98
Email: sekretariat@bgkn.pl

Kontakt dla mediów:

Ewa Syta

tel. +48 500 052 730

Email: media@bgkn.pl

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 494251, NIP: 7010412096, REGON: 147069325, kapitał zakładowy 23.000.000 zł opłacony w całości.

 

Infolinia PFR 800 800 120