W przypadku nadwyżki liczby chętnych na najem mieszkania w ramach programu Mieszkanie+, pod uwagę będą brane kryteria dostępu, uwzględniające m.in. wysokość dochodów (w tym regionalne zróżnicowania i różnice wynikające z liczby osób w rodzinie) i sytuację rodzinną (liczba dzieci, przeludnienie, pierwsze mieszkanie lub dotychczasowe złe warunki mieszkaniowe).

Program jest otwarty na wszystkie grupy społeczne, ale w sposób szczególny ma poprawić sytuację młodych polskich rodzin, dla których uzyskanie mieszkania o odpowiednim standardzie będzie stanowiło podstawę do podjęcia decyzji o posiadaniu większej liczby dzieci.