Ogłoszenia

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniami publikowanymi przez BGK Nieruchomości SA.

Znajdą tu Państwo bieżące informacje dotyczące toczących się postępowań przetargowych, ogłoszenia dotyczące możliwości nawiązania współpracy biznesowej oraz informacje o aktualnie toczących się postępowaniach rekrutacyjnych.

Zachęcamy do zapoznania się z Procedurą zakupową obowiązującą od 2.01.2018 roku (pobierz) (PDF, 586 KB)

Dostawa sprzętu komputerowego

Piotr Romaniuk
19 kwietnia 2018

Pliki do pobrania: zapytanie ofertowe (pobierz) załącznik nr 1 (pobierz) Na wniosek jednego z Oferentów, Zamawiający zmienia opis twardego dysku w tabeli znajdującej się w Rozdziale 2 pkt. 1 Zapytania ofertowego. Zmieniony opis brzmi: (…) Dysk: 256 GB Solid State […]

Czytaj dalej

Warszawa, ul. Samochodowa – podział lokalu usługowego

Piotr Romaniuk
19 kwietnia 2018

Pliki do pobrania: zapytanie ofertowe (pobierz) IPU (pobierz) załącznik nr 1 (pobierz) załącznik nr 2 (pobierz) lokal usługowy 2A Samochodowa (pobierz) lokal usługowy 2B Samochodowa (pobierz)

Czytaj dalej

Wrocław, ul. Kolejowa – badania geotechniczne i szczegółowe badania zanieczyszczenia gruntu

Piotr Romaniuk
6 kwietnia 2018

Pliki do pobrania: zapytanie ofertowe (pobierz) załącznik nr 2 i nr 3 (pobierz) załącznik nr 4 (pobierz) mapa (pobierz) W związku z koniecznością przygotowania odpowiedzi na pytania oferentów  – termin składania ofert zostaje przedłużony ponownie, do dnia 19.04.2018, do godziny […]

Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe na „Świadczenie usług transmisji wideo online (streaming) według potrzeb Zamawiającego” (nr sprawy 33/2018)

Piotr Romaniuk
4 kwietnia 2018

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami wewnętrznymi BGK Nieruchomości S.A. – nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, 2018). Harmonogram postępowania: Przyjmowanie zapytań od Wykonawców […]

Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe – Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej oraz elektrycznej nad realizacją robót w ramach inwestycji „Budowa trzech kwartałów budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Górniczego Dorobku w Katowicach” (nr sprawy 34/2018)

Piotr Romaniuk
29 marca 2018

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami wewnętrznymi BGK Nieruchomości S.A. – nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, 2018). Termin składania ofert: do 09.04.2018 r. Pliki do […]

Czytaj dalej

RFI – „Świadczenie usług z zakresu public relations i komunikacji” (nr sprawy 87/2018)

Piotr Romaniuk
28 marca 2018

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami wewnętrznymi BGK Nieruchomości S.A. – nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, 2018). Termin składania odpowiedzi na RFI:                                                                do […]

Czytaj dalej

Warszawa – Karczunkowska – wybór wykonawcy mapy do celów projektowych

Piotr Romaniuk
26 marca 2018

Pliki do pobrania: zapytanie ofertowe (pobierz) załącznik nr 2 (pobierz) Z uwagi na okres świąteczny, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 3.04.2018 do godziny 12.00

Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe na „Wykonanie opinii geotechnicznej, dokumentacji badań podłoża gruntowego i projektu geotechnicznego na potrzeby wykonania projektu budowlanego i wykonawczego dla inwestycji w Zamościu, Radomiu, Świdniku oraz Łowiczu” (nr sprawy 45/2018).

Piotr Romaniuk
16 marca 2018

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami wewnętrznymi BGK Nieruchomości S.A. – nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, 2018). Harmonogram postępowania: Przyjmowanie zapytań od Wykonawców                               […]

Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe na „Wykonanie wstępnego rozpoznania geotechnicznego dla potrzeb ustalenia kategorii geotechnicznej budynków, z opcją wykonania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w Skawinie, przy ul. Torowej/Skawińskiej” (nr sprawy 46/2018).

Piotr Romaniuk
15 marca 2018

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami wewnętrznymi BGK Nieruchomości S.A. – nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, 2018). Harmonogram postępowania: Przyjmowanie zapytań od Wykonawców                               […]

Czytaj dalej

Poznań – wybór komercjalizatora nieruchomości przy ul. Czarnieckiego

Piotr Romaniuk
13 marca 2018

Pliki do pobrania: zapytanie ofertowe (pobierz) załącznik nr 2 (pobierz) załącznik nr 3 (pobierz) załącznik nr 4 (pobierz) Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 21.03.2018 r. Pozostałe zapisy zapytania ofertowego pozostają bez zmian. Zamawiający dokonał zmiany Zapytania ofertowego w zakresie […]

Czytaj dalej