Ogłoszenia

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniami publikowanymi przez BGK Nieruchomości SA.

Znajdą tu Państwo bieżące informacje dotyczące toczących się postępowań przetargowych, ogłoszenia dotyczące możliwości nawiązania współpracy biznesowej oraz informacje o aktualnie toczących się postępowaniach rekrutacyjnych.

Ogłoszenie przetargowe – Wybór komercjalizatora nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, z lokalami użytkowymi, zlokalizowanej w Katowicach przy ul. Pułaskiego 27.

Tadeusz Skrodzki
19 września 2017

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego dwuetapowego. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami wewnętrznymi BGK Nieruchomości S.A. – nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., […]

Czytaj dalej

Ogłoszenie przetargowe – Wybór administratora nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, z lokalami użytkowymi, zlokalizowanej we Wrocławiu przy ul. Zakładowej 8, 10, 12, 14, wraz z usługą sprzątania lokali.

Tadeusz Skrodzki
15 września 2017

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego dwuetapowego. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami wewnętrznymi BGK Nieruchomości S.A. – nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., […]

Czytaj dalej

Ogłoszenie przetargowe – Wybór komercjalizatora nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, z lokalem użytkowym, zlokalizowanej w Poznaniu przy ul. Czarnieckiego 6, 6a, 6b.

Tadeusz Skrodzki
7 września 2017

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego dwuetapowego. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami wewnętrznymi BGK Nieruchomości S.A. – nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., […]

Czytaj dalej

Ogłoszenie przetargowe – Wybór komercjalizatora nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, z lokalem użytkowym, zlokalizowanej w Krakowie przy ul. Drukarskiej 4.

Tadeusz Skrodzki
4 września 2017

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego dwuetapowego. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami wewnętrznymi BGK Nieruchomości S.A. – nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., […]

Czytaj dalej

Ogłoszenie przetargowe – Wybór administratora nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, z lokalem użytkowym, zlokalizowanej w Krakowie przy ul. Drukarskiej 4, wraz z usługą sprzątania lokali.

Tadeusz Skrodzki
4 września 2017

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego dwuetapowego. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami wewnętrznymi BGK Nieruchomości S.A. – nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., […]

Czytaj dalej

Zaproszenie do składania pisemnych ofert w ramach przetargu nieograniczonego dwuetapowego na wykonanie budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Husarskiej w Wałbrzychu.

Tadeusz Skrodzki
6 czerwca 2017

Pliki do pobrania: Plik 1 (SIWZ) – pobierz (PDF), Plik 2 – pobierz (ZIP), Plik 3 – pobierz (ZIP), Plik 4 – pobierz (ZIP), Plik 5 – pobierz (ZIP), Plik 6 – pobierz (ZIP), Plik 7 – pobierz (ZIP), Plik […]

Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowej, technicznej i kosztorysowej dla inwestycji położonej w Poznaniu przy ul. Śniadeckich oraz Święcickiego

Tadeusz Skrodzki
13 kwietnia 2017

Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowej, technicznej i kosztorysowej dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z podziemnymi halami garażowymi wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową, przewidzianą do realizacji na działce ewid. nr 34/8 ark. 08, obręb […]

Czytaj dalej

Poszukujemy deweloperów

Tadeusz Skrodzki
23 listopada 2014

Zapraszamy do współpracy deweloperów, którzy dysponują inwestycjami mieszkaniowymi lub posiadają tereny pod zabudowę w systemie wielorodzinnym. Projekt rozpoczynamy w największych miastach w Polsce: Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Katowice, Łódź. W celu zgłoszenia chęci współpracy prosimy o pobranie ankiety, wypełnienie […]

Czytaj dalej