Mieszkania budowane w ramach programu Mieszkanie plus będą spełniać wszystkie współczesne standardy urbanistyczne, architektoniczne i techniczne, w tym wysokie normy energetyczne. Mieszkania będą też uwzględniać najnowsze trendy ekologiczne, np. z zakresu wykorzystania OZE. Wynajmujący mieszkania będą mieli dostęp do odpowiedniej liczby miejsc parkingowych.

Inwestycje będą realizowane z wykorzystaniem innowacyjnych technologii, które zapewnią zarówno niski koszt budowy, jak i odpowiednią jakość techniczną budynków w dłuższym okresie eksploatacji. Optymalizacja kosztów budowy będzie możliwa bez utraty jakości mieszkań.